Mitrov, aktuality, park, domov, revitalizace
Rainbow page separator

Park kolem domova důchodců projde revitalizací

Neděle, 24. března 2013

132[1]Mitrov / Do konce roku 2014 má být dokončena revitalizace parku okolo Domova pro seniory v Mitrově, místní části Strážku na Bystřicku. Ten se nachází v objektu bývalého zámku. Projekt Kraje Vysočina klade důraz na zlepšení zdravotního stavu dřevin, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků. Komplexními úpravami projde veškerá zeleň, bude vysazeno 48 kusů stromů, 4084 keřů a 111 kusů vřesovištních rostlin. Odborně ošetřeno bude 183 kusů a pokáceno 88 starých a nemocných dřevin.

Snahou odborníků je zachytit his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torické souvislosti vývoje zeleně. První zmínky o vzniku a vývoji zahrady pocházejí z konce 16. s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toletí, zámek je da[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tován do roku 1779, přičemž nynější novogotickou podobu získal v roce 1881.

V minulém s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toletí v zámečku mimo jiné byla i uby[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovna Hitlerjugend, chorobinec nebo starobinec, v 80. letech byl objekt rozšířen o novou přístavbu, což znamenalo zboření západního křídla a zničení okrasné zahrady a části bývalého parku.

Předpokládanou cenu zakázky ve výši 3,1 milionu korun se podařilo snížit až na něco přes 1,2 milionu korun. Na spolufinancování se bude podílet sedmdesáti procenty nákladů Evropský fond pro regionální rozvoj, z národních zdrojů půjde pět procent a z krajských peněz 25 procent výdajů. Evropský fond tak přispěje přibližně 875 tisíci korunami, stát přidá zhruba 62 500 korun a Kraj Vysočina do projektu vloží více jak 312 500 korun.

Fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to: http://info.bystricenp.cz