Rainbow page separator

Pavilon LDN v novoměstské nemocnici čeká oprava za provozu

Úterý, 20. září 2022

Nové Město na Moravě / Na přelomu září a října začne rekonstrukce pavilonu léčebny dlouhodobě nemocných (LDN)v novoměstské nemocnici. Stavební práce ve finanční režii Kraje Vysočina coby zřizovatele zdravotnického zařízení vyjdou na téměř osmnáct milionů korun. „Vzhledem k tomu, že pavilon není možné kompletně vystěhovat, jsou práce naplánovány za provozu. Podepíše se to na jejich délce, potrvají celý rok,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek.
Úpravy zahrnou především dispoziční změny umožňující vybudování čtyř nových bezbariérových umýváren a zázemí pro hygienu pacientů. „Nově bude osazeno 42 kyslíkových ramp s připojením na stávající elektroinstalace a provedena změna rozvodu medicinálních plynů. Upraven bude stávající komunikační systém sestra – pacient a do ramp bude přiveden datový kabel. Práce na rozvodech se dotknou i přízemních pater, kde jsou umístěny ordinace, sesterny a zázemí pro zaměstnance,“ doplnil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.
Pavilon LDN se v předchozích letech dočkal zateplení se zachováním původního vnějšího vzhledu, který navrhl architekt Bedřich Rozehnal, podle jehož návrhu byl objekt postaven už na začátku druhé světové války. Původně sloužil jako infekční pavilon, přičemž z té doby pochází i spirálové schodiště a podélné balkóny na jižní straně objektu, které sloužily pro návštěvy.