Rainbow page separator

Péči o zeleň i údržbu žďárských komunikací má zajistit SATT

Neděle, 16. února 2020

Žďár nad Sázavou / V březnu bude mít žďárská radnice k dispozici návrh řešení letní a zimní údržby ve městě a údržby veřejné zeleně s výjimkou sečení, a to se zapojením firmy SATT. Stávající dodavatelé těchto služeb, kteří loni dostali výpověď, končí 31. května (údržba zeleně mimo sečení) a 30. září (letní a zimní údržba komunikací).

Vedení města si od tohoto kroku slibuje zejména zlepšení managementu zakázek a dispečerské činnosti. Firma SATT, kde již město vlastní veškeré akcie, bude muset při dodržení příslušného rozpočtu výše zmíněné služby optimálně zajistit. Vzhledem k tomu, že společnost nedisponuje potřebnou technikou ani zaměstnanci, nabízí se cesta prostřednictvím smluv, které SATT uzavře s dodavateli. Za údržbu zeleně město dosud ročně platilo 5,3 milionu korun a za letní a zimní údržbu komunikací dohromady devět milionů, což by se plánovanou změnou nemělo změnit.