Rainbow page separator

Pejskaři musí do konce prázdnin zaplatit zbytek poplatku

Úterý, 4. Srpen 2015

Pes, poplatek ze psa, štěne

Žďár nad Sázavou / Do 31. srpna jsou povinni žďárští držitelé psů uhradit poplatek za druhé pololetí letošního roku. Poplatek je možné zaplatit hotově, případně pomocí platební karty v pokladně městského úřadu v Žižkově ulici, anebo bezhotovostním bankovním stykem pod přiděleným variabilním symbolem na číslo účtu 19-328751/0100.
Aktuální doplatek se týká držitelů psů s trvalým pobytem v bytových domech, držitelů více zvířat a držitelů psů v sídle podnikání, jejichž roční sazba poplatku je vyšší než pět set korun. Platba se netýká držitelů psů, kteří za rok hradí poplatek nižší než pět set korun. Splatnost tohoto poplatku byla na konci března.
Městská obecně závazná vyhláška číslo 5/2000 o místních poplatcích včetně jejího dodatku číslo 2/2012, které se vztahují k poplatkům za držení psů v katastru Žďáru nad Sázavou a v jeho místních částech, jsou uvedeny na webových stránkách města.