Rainbow page separator

Penále za nedokončenou stezku bude nabíhat po celou zimu

Pátek, 14. Leden 2022

Žďár nad Sázavou / Až na jaře a bez jakýchkoliv nedodělků převezme žďárská radnice zrekonstruovanou naučnou stezku vedoucí kolem Konventského rybníka. Stavbu zhotovitelská firma nestihla dokončit v dohodnutém termínu, tedy do konce listopadu minulého roku. Za toto na základě smlouvy plyne penále ve výši 5800 korun za každý den zpoždění. Celková hodnota zakázky byla vyčíslena na 6,5 milionu korun, z čehož uznatelné náklady vztahující se k dotační podpoře činí 5,7 milionu a dotace samotná představuje 4,8 milionu korun.
Revitalizace naučné stezky, jejíž značná část vede podmáčeným terénem po povalových chodnících, začala loni na jaře. Původní dřevěné prvky z roku 2011 byly postupně demontovány a nahrazovány novými z odolnějších druhů dřeva, a to včetně úpravy okolního terénu. Frekventovaná vycházková trasa, původně bezbariérová, aby ji mohli využívat i vozíčkáři nebo lidé s dětskými kočárky, byla v několika posledních letech ve špatném stavu a od června 2020 dokonce oficiálně uzavřená z důvodu bezpečnosti, když přívalový déšť poničil statiku některých dřevěných chodníčků.