Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, sport, dospělí
Rainbow page separator

Peníze mají podpořit sport dospělých

Sobota, 23. Únor 2013

Žďár nad Sázavou / Ojedinělý grant v celkovém objemu 1,5 milionu korun plánují poskytnout zástupci žďárské radnice, a to na sportování dospělých. Dosud jim město dávalo pouze jednorázové příspěvky na významné sportovní akce a proplácí se jim polovina z částky za pronájem sportovišť. „Pokud si pamatuji, tak nic podobného zatím ve městě nebylo. Grant s názvem Organizovaný sport 2013 ovšem neplánujeme na každý rok. Chtěli jsme v tomto kalendářním roce podpořit sportovní kluby, které stále volají po finančních prostředcích,“ vyjádřila se žďárská starostka Dagmar Zvěřinová.

O grant se mohou ucházet všichni, kteří provozují na území Žďáru nad Sázavou nějakou organizovanou sportovní činnost, účastní se oficiálních okresních, krajských či republikových soutěží. Podmínky získání finanční podpory jsou podobné jako u grantu pro sport mládeže. Nejnižší částka je pět tisíc korun, horní hranice požadovaného příspěvku stanovena není. Specifickými kritérii bude například úroveň a počet odehraných soutěží, počet členů oddílu, doba jeho působení ve městě, účast jeho odchovanců ve vyšších či reprezentačních soutěžích, popularita sportu a podobně.