osvětlení
Rainbow page separator

Peníze na osvětlení Vodojemu budou převedeny na příští rok

Pátek, 14. listopadu 2014

Veřejné osvětlení

Žďár nad Sázavou / Řadu úprav spojených s projednáváním s majiteli soukromých pozemků si vyžádal projekt rekonstrukce osvětlení ve žďárském sídlišti Vodojem. Bylo nutné zajistit souhlas všech dotčených majitelů pozemků pro umístění stožárů a kabelového vedení, což se podle úředníků žďárské radnice podařilo až v minulých dnech. Teprve nyní tak bude možné zahájit stavební řízení. Finance, které jsou na tuto stavební akci vyčleněny v aktuálním rozpočtu města, byly přesunuty do návrhu rozpočtu na rok 2015. Jedná se o více než čtyři miliony korun.
Veřejné osvětlení v sídlišti Vodojem je v nejhorším technickém stavu ve městě, jeho rekonstrukce je již nezbytná. Při přestavbě dojde k nahrazení starých sloupů novými, přičemž moderní osvětlení bude koncipováno tak, aby byl jeho provoz úsporný.