ordinace
Rainbow page separator

Peníze z daru přidali na rekonstrukci ordinace

Čtvrtek, 6. listopadu 2014

Peníze, papírové bankovky

Radostín nad Oslavou / Peníze pocházející z finančního daru Kraje Vysočina ve výši padesát tisíc korun, které obec dostala za získání Bílé stuhy v krajském kole soutěže Vesnice roku 2014, byly použity na stavbu. Respektive na úhradu části nákladů spojených s rekonstrukcí zubní ordinace v Radostíně nad Oslavou.
K [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to účelu rovněž posloužil půlmilionový investiční úvěr, který si obec vzala, zbytek financí ve výši necelých dvě stě padesát tisíc korun plus náklady na projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovou dokumentaci a stavební dozor byl hrazen z obecního rozpočtu.
Šest set tisíc korun, které Radostínu nad Oslavou náleží za zisk Bílé stuhy z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, bude v příštím roce využi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na rekonstrukci elektrických rozvodů v základní škole.