Rainbow page separator

Personalistka žďárské Charity získala ocenění

Středa, 4. Listopad 2015

Personalistka žďárské Charity získala ocenění

Devět pracovnic a pracovníků Charit obdrželo v sobotu 31. října Cenu Charity ČR. Mezi nimi byla i personalistka a asistentka ředitelky Oblastní charity Žďár nad Sázavou Renata Konečná. Toto ocenění je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR.

Ředitel Charity ČR Lukáš Curylo připomněl, že Cena Charity ČR je spjata s inspirujícím odkazem sv. Vincence z Pauly, kněze, který svůj život zasvětil službě chudým. Poté již společně s prezidentem Charity ČR biskupem Pavlem Posádem a zástupcem firmy T-Mobile Borisem Kučerou předali diplom, květinu a věcný dar každému z devíti nominovaným (každá z osmi římskokatolických diecézních Charit a Řeckokatolická charita nominují po jednom kandidátovi).

Renatu Konečnou nominovalo vedení Oblastní charity Žďár nad Sázavou za dlouholetý přínos pro tuto neziskovou organizaci, kde pracuje od roku 2007. Její práce se sestává z mnoha rozmanitých činností. Kromě vedení personální agendy má na starosti oblast bezpečnosti práce, komunikaci s úřadem práce, správu vozového parku apod.
A jak svou podřízenou hodnotí ředitelka Charity Ing. Jana Zelená? „Renata je velmi svědomitá a schopná maximálně vycházet vstříc svým kolegům, je vždy připravena poskytnout potřebné informace, ochotná pomoci. V pozici personalistky vždy jedná velmi diskrétně, je „člověkem na svém místě“. Vzbuzuje velkou důvěru. K těm, kdo přichází na Charitu, je vždy vlídná, vstřícná, usměvavá, připravena podat pomocnou ruku.“
Informaci o vítězství přijala personalistka žďárské Charity s rozpaky. „Děkuji všem za důvěru, kterou ve mě vložili. Velmi si toho vážím. Přesto by si tuto cenu zasloužil každý pracovník, který pracuje v naší organizaci za svou každodenní péči a lidskost vůči potřebným lidem. Všem pracovníkům Charity bych toto ocenění ze srdce přála,“ sdělila Renata Konečná.

Cena Charity ČR je udělována od roku 2008. Letos poprvé se slavnostní předávání konalo v rámci 24. benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha, který se konal pod záštitou kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského. Výtěžek benefičního koncertu je tradičně věnován na podporu České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě.

Zdroj: www.charita.cz
Foto: Lubomír Kotek