Rainbow page separator

Pěší zóna mění podobu, chodci musí dbát zvýšené opatrnosti

Neděle, 5. června 2022

Žďár nad Sázavou / Do likvidace starého chodníku po levé straně pěší zóny ve směru od náměstí Republiky se pustili stavební dělníci pracující na její obnově. Chodci tak mají ztížený přístup k některým tamním provozovnám, protože se pohybují po staveništi, podobně jako tomu bylo u chodníku na opačné straně ulice. Ani ten ještě není zcela dokončený, na rozdíl od nových inženýrských sítí uložených pod ním a vysazených stromů.
Stavební práce, které po zimní pauze začaly koncem února, se nicméně přehouply do další části. S kompletním dokončením modernizace pěší zóny za zhruba 24,8 milionu korun bez DPH, na níž se podílí žďárská radnice a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko a která byla zahájena loni, je počítáno na konci letních prázdnin. Součástí projektu obnovy této části Nádražní ulice je rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizačních a vodovodních přípojek, povrchů ulice a veřejného osvětlení, instalace nového mobiliáře a výsadba zeleně.
Po pěší zóně má přijít na řadu rekonstrukce v pořadí již třetího úseku Nádražní ulice, a to část od okružní křižovatky pod nádražím až k nádražní budově. Poslední etapou stavby pak bude prostranství před nádražím a okolí okružní křižovatky u Kauflandu. Celá Nádražní ulice by předběžně měla být opravena v roce 2027.