Rainbow page separator

Pět stromů, které by se jinak musely skácet, našly nové místo

Neděle, 7. dubna 2024

Žďár nad Sázavou / Čtyři vzrostlé mladé kaštany a jedna lípa pocházející z Vodojemu, Klafaru a travnatého pásu před poliklinikou se dočkaly nového stanoviště. V místech, kde původně rostly, totiž tvořily překážku inženýrským sítím či jiným projektům, ale protože byly zdravé, nebylo vhodné je pokácet. Tři z kaštanů tak zůstaly v jiných místech čtvrti Vodojem a čtvrtý kaštan a lípa byly přesazeny do lokality Na Hradech. 

Přesazení pětice vzrostlých stromů žďárskou radnici vyšlo na 55 tisíc korun bez DPH. Specializovaná firma, jež přesazení provedla, využila technologii takzvaného vzdušného rýče, kdy se stlačeným vzduchem rozmělní a odstraní hlína z kořenů stromu až na nezbytné množství kořenového balu. I tak se však kupříkladu hmotnost přesazované dřeviny s obvodem kmene sedmdesát centimetrů vyšplhá na čtyři až pět tun. 

Na novém místě pak strom přijde do připravené výsadbové jámy, přičemž zemina je následně postupně zafoukaná mezi jeho kořeny. Výhodou tohoto způsobu přesazování je zachování téměř kompletního kořenového systému, což by těžkou technikou nebylo kvůli riziku poškození technických sítí v těsné blízkosti dotčených stromů možné.