Rainbow page separator

Pět tisíc za občánka dostanou jen rodiče bez dluhů k městysi

Sobota, 1. Srpen 2015

Jimramov

Jimramov / I nadále hodlá vedení Jimramova vyplácet příspěvek za nově narozeného občánka městyse formou finančního daru ve výši pět tisíc korun. Tuto finanční částku již rodičům vyplácí řadu let. Tamní zastupitelé však nově dar upřesnili, takže městys do budoucna počítá s podepisováním darovacích smluv. Změnou bude skutečnost, že v případě, pokud rodiče nového občánka mají nějaké peněžní závazky vůči městysu Jimramov, budou mu tyto dlužné peníze z daru odečteny až do výše jeho hodnoty.
Jimramovští zastupitelé rovněž rozhodli změnit systém vítání občánků do života. Děti narozené v roce 2014 a od 1. ledna do 30. června letošního roku budou vítány letos na podzim a děti narozené od 1. července 2015 do 30. června příštího roku pak na podzim roku 2016. V následujících letech budou vždy vítány děti narozené v daném roce od 1. ledna do 30. června a v roce minulém od 1. července do 31. prosince.