Rainbow page separator

Pětice žďárských ulic projde obnovou vozovek i chodníků

Pátek, 19. dubna 2024

Žďár nad Sázavou / V přípravě rekonstrukce povrchů komunikací ulic Švermova, Libušínská, Kovářova, Revoluční a dolní části ulice Okružní pokračuje žďárská radnice. Aktuálně probíhá vyhodnocování výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací. 

Zakázka byla předběžně vyčíslena na 15,2 milionu korun bez DPH, její součástí se stane obnova asfaltových a dlážděných povrchů vozovek a chodníků v pětici zmíněných ulic nebo jejich částech.  

V souvislosti s opravami v ulici Švermova je třeba stavební práce současně koordinovat se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, který bude v lokalitě provádět rekonstrukci vodovodních rozvodů. Z důvodu umístění základní školy v ulici se rovněž předběžně počítá s tím, že úpravy proběhnou v prázdninových měsících.