Rainbow page separator

Pítko v industriálním stylu ladí s novými lavicemi z odlitků

Úterý, 9. Listopad 2021

Žďár nad Sázavou / Na dvaatřicet tisíc korun vyšlo zřízení pítka ve Farských humnech, které bylo vyrobeno úpravou nepoužívaného požárního hydrantu. Finální úprava okolí pítka je naplánovaná na jarní měsíce. Hydrant poskytla Vodárenská akciová společnost, na výrobě pítka se podílel umělecký kovář Pavel Jekl, jenž rovněž navrhl několikatunové „žďasácké“ lavice z odlitků. Tyto funkční monumenty byly v parku Farská humna nainstalovány v srpnu u příležitosti 70. výročí zahájení provozu žďárské firmy ŽĎAS.
Přebytečná a nevyužitá voda z pítka nainstalovaného vedle zatím improvizovaného bistra v podobě karavanu, jež bylo uvedeno do zkušebního provozu v letošním roce, se přes dláždění vsákne do země a následně má zavlažovat okolní trávník a stromy.