plán rozvoje města
Rainbow page separator

Plán rozvoje Žďáru bude zpracován do března

Neděle, 17. Srpen 2014

Budova Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Integrovaný plán rozvoje Žďáru nad Sázavou zpracuje Regionální rozvojová agentura Jihlava. Tato společnost zvítězila v poptávkovém řízení. Podstatou její práce bude aktualizace základních dokumentů města, což je strategický plán rozvoje a komunitní plánování sociálních služeb, které má už žďárská radnice vytvořené. Tyto dokumenty budou následně převedeny do přehledného integrovaného plánu rozvoje.
Součástí přípravy zmíněného plánu se stane i dotazníkové šetření mezi zástupci některých věkových skupin žďárských obyvatel a také mezi podnikateli, projednání profilu města, jeho kladných i záporných stránek, využití dřívějších výstupů pracovních skupin rady města, vize a strategické cíle, jichž chce vedení radnice dosáhnout. Příprava integrovaného plánu rozvoje města potrvá do března příštího roku.