Počítky, pocitky, aktuality, plyn, Krajina
Rainbow page separator

Plyn pomáhá přírodě

Pátek, 6. dubna 2012

Počítky /Sdružení Krajina z Počítek u Žďáru nad Sázavou, za přispění společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., spouští i v letošním roce systém podpory dobrovolnických akcí pro přírodu. Podpora je zaměřena na akce jako péče o zvláště chráněná území, přírodně cenné lokality, výsadby stromořadí, péče o veřejnou zeleň ve městech, zeleň v krajině, údržby a čištění studánek, opravy drobných kulturních staveb v krajině apod. Neziskové organizace z celého kraje Vysočina mohou na adresu Sdružení Krajina zasílat návrhy akcí do 16. dubna. Vybrané akce obdrží finanční podporu ve výši cca 4000 Kč.

Jsme rádi, že se nám podařilo i v letošním roce získat podporu pro akce v přírodě.  V roce 2011 se na 37 akcích podílelo 24 organizací a 1200 dobrovolníků. Prostředky na podporu spolupracujících organizací jsme dosud čerpali převážně z grantů. Nyní se snažíme oslovit i komerční sféru. Jihomoravská Plynárenská, která je součástí koncernu RWE je takovou první vlaštovkou. Doufáme, že se přidají i další.

S podporou dobrovolnických akcí v přírodě máme dobré zkušenosti. Dá se říct, že zde platí pořekadlo „za málo peněz, hodně muziky“. Je to dáno tím, že finanční prostředky nejsou investovány do nám neznámého prostředí, ale končí u občanských organizací, které se už nějaký čas ochraně přírody věnují, dělají svou práci dobře a navíc přidávají nadšení pro věc a spoustu zkušeností.

Neziskové organizace, se kterými spolupracujeme, dovedou lidi motivovat, umí je přesvědčit a získat pro aktivní pomoc přírodě. Co už jim jde hůře a na co nemívají obvykle dostatek kapacit, je shánění peněz na finacování nutných výdajů spojených s jejich činností. V tom se o něco lépe daří nám, tedy Sdružení Krajina. Když to dáme dohromady, začnou se dít dobré věci.

Připravil: Tomáš Blažek

Sdružení Krajina

tel: 566 521 259, mobil: 777 045 586

e-mail: blazek@sdruzenikrajina.cz

www.sdruzenikrajina.cz