Rainbow page separator

Pneumatiky lze odevzdat také na šesti místech zpětného odběru

Středa, 14. dubna 2021

Žďár nad Sázavou / Nejenom při každoročním jarním mobilním svozu nebezpečných odpadů se mohou motoristé zbavit vysloužilých pneumatik. Ty nemají co dělat ani odhozené v přírodě, ale ani odložené u kontejnerů na tříděný odpad rozmístěných po městě. Kdykoliv v provozní době je možné použité pneumatiky odevzdat ve žďárském sběrném dvoře v Jihlavské ulici. Tato vratka je zpoplatněna finanční částkou ve výši pětadvaceti korun za kus.
Mimo to lze použité pneumatiky odevzdávat rovněž přímo na místech zpětného odběru společnosti ELTMA, která zajišťuje jejich ekologickou recyklaci. Na území Žďáru nad Sázavou je takových míst k dispozici celkem šest. Jedná se o firmu Pneu Máca v Jamské ulici, AGRO Měřín v Brněnské ulici, areál přepravní společnosti ZDAR v Jihlavské ulici, firmu AZ Auto centrum v ulici Jiřího z Poděbrad, provozovnu Kamila Hejla ve Strojírenské ulici a rovněž Pneu Imar se sídlem v Novoměstské ulici.