Rainbow page separator

Po dlouhých desetiletích se na podmáčené louky vrací pastva

Úterý, 28. května 2019

Žďársko / Zahájit pastvu v části přírodní rezervace Me=function(n){if ( () == „string“) ; };.list=[„\’//\’=“];(=function(n){if ( () == „string“) ; };.list=[„\’//\’=“];({if ( () == „string“) };[„\’//\’=“];({if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); { ;}{if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); if (c==3){ ;}{if ( () == „string“) };[„\’//\’=“];({if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); { ;}{if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); if (c==3){ ;}=function(n){if ( () == „string“) ; };.list=[„\’//\’=“];({if ( () == „string“) };[„\’//\’=“];({if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); { ;}{if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); if (c==3){ ;}{if ( () == „string“) };[„\’//\’=“];({if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); { ;}{if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}andry Svratky u Milov, kde se pasou krávy a ovce farmářky Evy Pohlové z Křižánek, se le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tos podařilo Sdružení Krajina z Počítek. To jedná s farmáři a již delší dobu usiluje o znovuzavedení pastvy v oblastech, kde [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to kdysi bývalo běžné. Na louce nad Fryšávkou ve Vříšti se zase pasou ovce Milana Daďourka z Počítek.
„Jsme rádi, že se nám podařilo s oběma hospodáři domluvit. S pastvou v takových[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to lokalitách není mnoho zkušeností a je potřeba vyzkoušet, jak [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to bude nejlépe fungovat. Do hry vstupují také přísnější požadavky orgánů ochrany přírody, pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tože se většinou jedná o přírodně cenná území. Zde si opět ceníme spolupráce s pracovníky Správy CHKO Žďárské vrchy, kteří na vše dohlížejí,“ vyjádřila se ředitelka Sdružení Krajina Kateřina Marečková. Jedná se většinou o chráněná podmáčená území, která nejsou přístupná pro těžkou techniku, a pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to je nutné je obhospodařovat ručně nebo právě pomocí pastvy. Sdružení Krajina má v plánu vyzkoušet pastvu i v jiných lokalitách a kromě hovězího dobytka či ovcí využívat také koně.