Rainbow page separator

Po dvou staletích se nad bránu vrátily sochy andělů-štítonošů

Čtvrtek, 2. května 2024

Žďár nad Sázavou / Po více než dvou staletích se nad hlavní bránu obnoveného ambitu kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře vrátily dvě sochy andělů-štítonošů. „Originály byly zničeny při požáru střechy kostela a ambitu v roce 1784, avšak restaurátorům se z dochovaných fragmentů podařilo vymodelovat jejich původní podobu,“ vyjádřil se kastelán Ondřej Vobejda s tím, že plastiky z pískovce váží skoro 300 kilogramů. 

Stavební práce na obnově ambitu, které probíhaly v posledních dvou letech, jsou u konce. Nikoli nedokončenou práci, ale záměr představuje část ambitu kolem kostela, jež po obnově zůstala v původní podobě. Omítky byly pouze očištěny a zakonzervovány proti vlivu prostředí, nicméně na první pohled vypadají stejně jako před začátkem stavebních prací. „Návštěvníky může poněkud překvapit, že asi 80 procent ambitu je opraveno, ale zbytek u hlavní brány zůstal stejný. Důvodem je, že se tam dochovaly nejstarší zbytky omítek a zároveň i původních červených pigmentů, kterými byl ambit z vnějšku zpočátku vymalován. To má dokumentovat nejstarší historii kostela a dokládat, že červená barva tam s největší pravděpodobností byla,“ vysvětlil Ondřej Vobejda. Dodal, že v některých dochovaných barokních kázáních je poutní kostel nazýván ‚rubínovým klenotem v krajině‘, což použití červené barvy odpovídá, navíc není vyloučeno, že stejné barvy mohl být i samotný kostel. Další průkazné důkazy, ať už v podobě písemností či obrazů, se však nedochovaly. „Jde spíše o to, aby návštěvníci zpozorněli a povšimli si, že v omítce červená barva skutečně prosvítá,“ dodal kastelán.