Rainbow page separator

Po nové lávce se cyklisté dostanou bezpečně na Klafar

Úterý, 30. června 2020

Žďár nad Sázavou / Železobetonová lávka, vizuálně podobná sousednímu silničnímu mostu, spojí žďárskou rozvíjející se čtvrť Klafar s páteřní cyklostezkou vedoucí podél řeky Sázavy. Nová lávka má být uvedena do provozu nejpozději ve druhé polovině prázdnin. Přemostění vzniká v rámci projektu rozvoje cyklodopravy ve Žďáře, jenž se ve městě začal realizovat v loňském roce a má celkem pět částí. Mimo lávku na Klafar jde ještě o novou železobetonovou lávku mezi Farskými humny a Žižkovou ulicí, propojení Žižkovy ulice a ulice 1. máje, cyklostezku od Pilské nádrže směrem ke Stržanovu a piktogramové koridory pro zvýšení bezpečnosti cyklistů na 408 metrech v ulici Sázavská a na 1124 metrech od ulice 1. máje s napojením na prostor před nádražím. Celková cena projektu je vyčíslena na 30,7 milionu korun se schválenou dotací ve výši zhruba patnáct milionů a má být kompletně hotov do závěru prázdnin.