Rainbow page separator

Po obnově poutního kostela přijde na řadu zrestaurování ambitu

Pondělí, 15. Listopad 2021

Žďár nad Sázavou / Po nedávném dokončení generální rekonstrukce poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, památky UNESCO, budou navazující stavební práce pokračovat zrestaurováním obvodového ambitu významného architektonického díla. Tamní farnost v současné době připravuje podklady pro další etapu obnovy poutního místa, opět v rámci vyhlášené dotační výzvy evropského integrovaného regionálního operačního programu. Součástí stavebních prací se kromě samotné obnovy omítek stanou rovněž restaurátorské rekonstrukce povrchové štukové výzdoby klenby v interiéru a doplnění sochařské výzdoby.
Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého podle návrhu stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla z let 1719-1722 ve stylu takzvané barokní gotiky po rozsáhlé obnově vypadá jako v době svého vzniku. K tomu přispěla také okna zvětšená do původní velikosti či poutní loučka, jež v areálu vznikla na místě přemístěných hrobů. Přístupové brány s kostelem nově spojují cestičky z velkoformátové žuly.