Rainbow page separator

Po opravě chodníků se už lidem nebude písek lepit na boty

Neděle, 25. února 2018

Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to na Moravě / Opravy se le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tos dočkají mla[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tové chodníky, které byly vybudovány v rámci rekonstrukce horní části novoměstského Vratislavova náměstí v roce 2014. Lidé si však na ně dlouhodobě stěžují, pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tože při chůzi po nich mají plné boty jemného písku, loni navíc písek z chodníků až na silnici vyplavily přívalové deště.
Mla[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tové chodníčky vzhledem k existenci městské památkové zóny, kterou centrum Nového Města je, při rekonstrukci náměstí žádali památkáři. Nicméně z analýzy, kterou nechalo měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to loni vypracovat, vyplynulo, že hlavní problém není v mla[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovém povrchu chodníků, nýbrž v jemném písku, který tvoří poslední vrstvu. Mla[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tové chodníky pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to zůstanou, avšak doplní je dlážděná žebra a také se změní jejich finální povrch.
„Nechali jsme vyho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovit nový projekt, na němž se podíleli i odborníci ze zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Navrhli takové úpravy, aby už k problémům nedocházelo,“ vyjádřil se starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.