Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, opatrovníci
Rainbow page separator

Počet veřejných opatrovníků vzrůstá

Středa, 20. března 2013

Žďár nad Sázavou / Jedenáct osob zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům má nyní ve Žďáře a jeho obvodu soudem určeného veřejného opatrovníka. Ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to osoby nemají nikoho jiného, kdo by je mohl při úředním jednání zas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupit. Jenom loni a le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos žďárský soud ustanovil sedm opatrovníků.

Veřejní opatrovníci, obvykle pracovníci sociálního odboru, jednají za svého svěřence například v bankách, na poště, u soudu, v nemocnici a podobně a podepisují za něj úřední dokumenty. Také ale svým klientům zajišťují nákupy a řeší jejich problémy v rodinách, případně se sousedy. „Počet opatrovanců na jednoho pracovníka už dosahuje hranice zvládnutelnosti. Pokud by do budoucna výkonu opatrovnictví i nadále přibývalo, museli bychom [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nějak řešit personálně,“ informoval žďárský mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarosta Ladislav Bárta.

Na práci opatrovníka dohlíží soud, který ho ustanovil, zajímá se především o správu majetku opatrovance. Zprávu o výkonu veřejného opatrovnictví předkládá sociální odbor radním.