Rainbow page separator

Pod benzinkou může být parkoviště, ale ne pro kamiony

Sobota, 12. března 2022

Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to na Moravě / Parkoviště pod benzinovou čerpací stanici Shell na výjezdu z města ve směru na Žďár nad Sázavou plánuje nechat vybudovat vlastník tamních pozemků. Veřejnost se obávala, že v inkriminovaném místě bude odstavné parkoviště pro kamiony, nicméně podle novoměstské radnice [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tomu zabrání chystaná změna územního plánu. Pokud bude schválena, parkoviště sice může vzniknout, ale s jasným omezením [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tonáže, tedy nikoliv pro kamiony, nýbrž pro osobní auta.
Navrhnout změnu územního plánu může obec či měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to, ale také obyvatelé, orgán veřejné správy nebo fyzická i právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, případně oprávněný inves[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tor. Zařazení změny územního plánu musí nejdříve schválit zastupitelstvo města, přičemž návrh poté čeká schvalovací proces. Taktéž je nutné vše s kladným výsledkem projednat s dotčenými orgány a případné námitky a připomínky vypořádat ve prospěch navrhované změny, což nakonec opět schvalují zastupitelé.

zdroj fo[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to: firmy.cz