Rainbow page separator

Podněty k plánu sociálních služeb lze podávat do 12. dubna

Sobota, 20. Únor 2021

Nové Město na Moravě / Aktualizaci plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2022 připravuje novoměstská radnice. Veřejnost se na úpravě plánu může podílet prostřednictvím svých návrhů, aby město mělo možnost zareagovat na aktuální potřeby obyvatel, a to do 12. dubna. Průzkumu veřejného mínění prostřednictvím ankety se je možné zúčastnit na https://forms.gle/KKkSxcu1VaVqjErJA, v klasické papírové podobě bude anketní lístek k dispozici v březnovém novoměstském zpravodaji.
Akční plán rozvoje sociálních služeb je soubor plánovaných činností, který doplňuje komunitní plán sociálních služeb Nového Města na Moravě, přičemž úzce souvisí s dotační politikou města. Stávající platný komunitní plán sociálních služeb i akční plán rozvoje sociálních služeb jsou zveřejněny na webu města, případně k nahlédnutí v odboru školství, kultury a sociálních věcí.