Rainbow page separator

Podzimní úklid se ve Žďáře uskuteční mezi 1. a 17. říjnem

Úterý, 15. Září 2015

Sběr odpadu

Žďár nad Sázavou / Podzimní úklid na území Žďáru je v letošním roce naplánován na období mezi 1. a 17. říjnem. Začne svozem nebezpečného odpadu, který se uskuteční ve dnech 1. až 3. října. Při tomto sběru mohou obyvatelé města odložit odpady s nebezpečnými vlastnostmi, jako jsou nekompletní rádia, televizory, ledničky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a další obaly znečištěné různými škodlivinami.
Od 5. do 17. října budou po městě rozestaveny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a na odpad ze zeleně. Objemný odpad bude odvezen na skládku komunálního odpadu do Ronova nad Sázavou a odpad ze zeleně zamíří ke zpracování do žďárské bioplynové stanice.
Nově nabízí radnice obyvatelům rodinných domků, kteří mají kompost, možnost spolupráce se specializovanou firmou. V případě zájmu o kompostéry se mohou lidé informovat v odboru komunálních služeb žďárské radnice.