Rainbow page separator

Policie na Vysočině bude přijímat nové členy i příští rok

Pátek, 18. Listopad 2016

Policejní auto, policie, měření rychlosti

Vysočina / Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina stále přijímá do svých řad nové policisty. Letos jich nastoupilo celkem 69. „Krajské ředitelství nabízí mladým lidem, kteří mají minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, jsou fyzicky i psychicky zdatní a odvážní, možnost stát se příslušníkem Policie České republiky,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Nyní je v kraji ve služebním poměru 1294 policistů a policistek, z toho je 147 žen a věkový průměr podle mluvčí činí necelých 39 let.
„Noví policisté budou působit v rámci útvarů krajského ředitelství, a to v pohotovostním a eskortním oddělení, dálničním oddělení ve Velkém Beranově a obvodních odděleních nebo dopravních inspektorátech v kraji,“ sdělila mluvčí. Zájemce o přijetí k policii musí být starší 18 let věku, bezúhonný a zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby. Nesmí být členem politické strany nebo hnutí a nemůže vykonávat živnostenskou i jinou výdělečnou činnost. „Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti o přijetí do služebního poměru. Při pohovoru předkládá uchazeč občanský průkaz, životopis, osobní dotazník, rodný list a doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání a dosavadní praxi. Řízení trvá dva měsíce a v jeho průběhu uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti i zdravotní prohlídku,“ dodala mluvčí. Bližší informace zájemci získají u krajských personalistů prostřednictvím webu www.policie.cz.