Vysočina, vysocina, aktuality, policie, přestupky
Rainbow page separator

Policisté odhalili 161 přestupků

Úterý, 31. Červenec 2012

Akce TISPOL se zaměřila na nákladní a autobusovou dopravu. V průběhu uplynulého týdne se na území kraje Vysočina konala celorepubliková dopravně bezpečnostní akce typu TISPOL, která současně probíhala ve všech členských zemích Evropské unie. V našem kraji se policisté zaměřili především na úsek dálnice D1 a na silnice I. tříd, po kterých projíždějí přes českou republiku dálkové autobusy.

Do akce bylo v Kraji Vysočina zapojeno celkem 66 policistů, kteří zkontrolovali 630 vozidel a zjistili 161 přestupků, když 152 přestupků vyřídili na místě v blokovém řízení. Za tyto přestupky uložili pokuty v celkové výši 77 300 korun. Devět přestupků pak policisté oznámili k projednání do správního řízení.

Celkem 54 zjištěných přestupků se týkalo porušení nejvyšší povolené rychlosti. Za tyto přestupky řidiči zaplatili v blokových pokutách celkem 37 500 korun. Ve třech případech policisté zjistili, že řidič před jízdou požil alkoholický nápoj. Patnáct přestupků se týkalo nepoužití bezpečnostních pásů a v 25 případech policisté zjistili, že řidič používá k provozu vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu. Jeden řidič neměl řádně vylepenou dálniční známku. V jednom případě policisté při kontrole prokázali, že řidič porušil sociální předpisy, když nedodržel bezpečnostní přestávku a povolenou dobu jízdy.

Při akci prošlo policejní kontrolou celkem jedenáct dálkových autobusů a v pěti případech policisté objevili technickou závadu. Všechny závady byly ale takového charakteru, že bezprostředně neohrožovaly bezpečnost přepravovaných osob a řidič mohl pokračovat v jízdě, nicméně mu policisté uložili za přestupek blokovou pokutu.

„Dopravně – bezpečnostní akce typu TISPOL byla zaměřena zejména na dodržování povinností při provozování vnitrostátní a mezinárodní nákladní a autobusové silniční dopravy. Policisté kontrolovali především dodržování sociálních předpisů a povinností pro silniční nákladní dopravu spojenou s přepravou nebezpečných věcí,“ upřesnil plk. Mgr. Jan Kostečka, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.  Policisté soustředili svoji pozornost také na kontrolu technického stavu užitkových vozidel, na dodržování povinností pro silniční nákladní dopravu souvisejících se správným upevněním nákladu i na odhalování nedovolené manipulace s kontrolními zařízeními a paměťovými kartami řidičů.

Policisté na Vysočině v rámci akce typu TISPOL zkontrolovali také 42 nákladních vozidel a v osmi případech zjistili u řidičů porušení zákona. V jednom případě porušil řidič oblast sociálních předpisů, když nedodržel předepsanou dobu řízení, odpočinku a bezpečnostní přestávky. V pěti případech vyjeli řidiči nákladních vozidel s vozidlem v nevyhovujícím technickém stavu a ve dvou případech policisté v rámci kontroly zjistili, že řidiči neměli správně zajištěn přepravovaný náklad.

Jednomu z kontrolovaných řidičů nákladních vozidel zakázali policisté další jízdu. Jednalo se o návěsovou soupravu značky Renault, kterou policisté kontrolovali na silnici II/602 v obci Řehořov. Tento řidič měl na soupravě několik závažných závad – poškozené pneumatiky, prasklé levé zpětné zrcátko, prasklé čelní sklo, prasklý brzdový kotouč, na jedné nápravě dokonce chyběl brzdový válec, na dvou nápravách byly ojeté pneumatiky pod stanovenou mez – jednalo se o celkem šest pneumatik, které měly vzorek pod stanovenou mez takovým způsobem, že byly po obvodu celého pláště vidět obnažené kordové vrstvy.

Součástí akce bylo také pátrání po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech. Na akci se v našem kraji v rámci součinnosti podíleli také policisté z odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Zdroj: policie.cz, mjr. JUDr. Dana Čírtková, vrchní komisař