Vysočina, vysocina, aktuality, dušičky, doprava
Rainbow page separator

Policisté varují před zvýšenou dopravou v období „Dušiček“

Neděle, 28. října 2012

Vysočina/ Pozor na dopravu a krádeže v období „dušiček“ . Období kolem tzv. „dušiček“ tj. 2. lis[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}topadu, se nezadržitelně blíží. Na hřbi[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovy se začnou sjíždět příbuzní a známí, aby uctili památku svých blízkých. Policisté v [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tom[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to období evidují zvýšený nárůst dopravních nehod, a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to s ohledem na  tragické následky, které dopravní nehody s sebou nesou. V uplynulém roce v období tzv. „dušiček“ šetřili policisté v Kraji Vysočina celkem 60 dopravních nehod. Čtyři osoby při těch[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to nehodách zemřely, jedna osoba se zranila těžce a 30 lehce. Policisté odhadli vzniklou škodu na přibližně 4.731.000 korun. Na čtyřech dopravních nehodách se podílel i alkohol.

Dušičky jsou obdobím, kdy za volant usedají i sváteční řidiči a vydávají se na hřbi[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovy vyměnit výzdobu. Pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to je velmi důležité, aby se všichni účastníci silničního provozu k sobě chovali ohleduplně, dbali zvýšené pozornosti a jednali v souladu s pravidly, které jim ukládá silniční zákon. V té[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to souvislosti policejní hlídky zvýší dohled nad silničním provozem, a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to i na  exponovaných místech parkovišť, kde se nacházejí hřbi[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovy. Současně upozorňujeme řidiče, aby se na cesty vydávali odpočatí, jezdili opatrně a zbytečně nespěchali. Dušičky jsou obdobím klimatických změn, pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to mohou být silnice pokryté mokrým listím, popřípadě namrzlé. Po ránu se mohou vysky[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovat častěji mlhy.

Doprava ale není jediným problémem, se kterým se můžeme setkat při uctění památky zesnulých. Hřbi[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovy a parkoviště [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}totiž navštěvují i lidé, kteří sem cestují za úplně jiným účelem, a sice něco ukrást. Majitelé vozidel čas[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to spoléhají na [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to, že se vzdálí od vozidla jen na chvíli v domnění, že se nemůže nic stát. Toho ovšem zloději využijí k vloupání a prohledání celého vozidla. Z [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to důvodu si např. mobilní telefony, fo[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toaparáty, kabelky, peněženky, oblečení, nebo jiné cennosti nenechávejte na sedadlech, ani v zavazadlovém pros[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toru. Může [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}totiž dojít k jejich odcizení, ale současně i poškození vašeho vozidla.

Nebezpečí na vás ovšem čeká i na samotných hřbi[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovech. V okamžiku, kdy svoji kabelku nebo jinou cennost byť jen na chvíli odložíte na okraj hrobu a jdete, např. pro vodu do vázy, odnést starou výzdobu do kontejneru nebo zapálit svíčku, stává se váš majetek velmi snadným cílem pro zloděje. Je pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to velmi důležité všímat si svého okolí a zejména podezřelých osob. Pokud i přes veškerá preventivní opatření dojde ke krádeži věcí, je dobré okamžitě vše nahlásit na policii. V případě vykradení vozidla vyčkejte do příjezdu policejní hlídky a zdržte sejednání, které by mohlo znehodnotit s[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}topy a následně ztížit postup policie při dopadení pachatele, jako např. uklízení střepů, nebo vozidla.

Připravil: por. Ing. Zdeněk Mlčoch, komisař, www.policie.cz