Rainbow page separator

Polničská škola se po 130 letech opět dočká požehnání

Pátek, 12. listopadu 2021

Polnička / 130. výročí svěcení školní budovy si v úterý 23. lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu připomenou v Polničce. Při té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti se od 14 hodin uskuteční malá slavnost s možností nahlédnutí do nově zrekonstruovaných pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor základní školy. Komen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tované prohlídky se uskuteční ve 14, 15, 15.30 a v 16 hodin, přičemž v té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to době se zároveň odehrají výtvarné, hudební, přírodovědné a čtenářské žákovské dílničky a až do 18 hodin bude v provozu improvizovaná kavárna v podkroví. Dobu mezi 15. a 16. hodinou mohou využít někdejší žáci polničské školy k setkání s bývalými pedagogy a od čtyř do půl páté odpoledne se odehrají schůzky rodičů současných žáků s jejich třídními učiteli v kmenových třídách. Na 17. hodinu je pak připraveno požehnání zrekonstruované školní budově rukou žďárského duchovního Vladimíra Záleského. Akce se uskuteční za dodržení veškerých platných epidemiologických nařízení.
His[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torická školní budova prošla v posledním roce rekonstrukcí a modernizací, která byla vyčíslena na bezmála čtyřiadvacet milionů korun s dotační podporou ve výši dvaceti milionů. Objekt kdysi býval sídlem železáren, později byl přestavěn na školu, v níž se začalo vyučovat v roce 1891. Objekt tehdy obci věnovala hraběnka Gallasová, která přestavbu zároveň finančně podpořila.