Rainbow page separator

Pomoc s domácím učením

Čtvrtek, 16. Duben 2020

Potýkáte se s domácí přípravou a učením svých dítek školou povinných v období uzavřených škol? Neváhejte se obrátit s prosbou o pomoc na Poradenské centrum pro pedagogy a rodiče Kolping. Centrum po dobu platných omezení, a především uzavření škol, nabízí pomoc v podobě zprostředkování komunikace, tisku materiálů, zpětným zasíláním vypracovaných cvičení, atd.

Současná situace je náročná pro všechny, o to více pro pedagogy a rodiče, kteří bez předešlé přípravy museli změnit způsob své práce, a především přístup k učení dětí, které nemohou navštěvovat školy. V této situaci centrum nabízí pomoc, jak učitelům, tak rodičům dotčených žáků.

„Konkrétně se jedná o dopomoc v oblasti zprostředkování komunikace mezi rodiči a učiteli, s organizačním nastavením domácího učení, vyhledáváním informačních zdrojů a zajímavých námětů, technickým předáváním úkolů (tisk materiálu, skenování, zasílání mailové komunikace),“ uvádí pracovnice centra Mgr. Kateřina Součková. Pomoc centrum poskytuje prostřednictvím telefonické a mailové komunikace, ale i videohovorů a sdílením dokumentů, díky kterým může pomoci přímo s učením.

„Služba Poradenského centra je zcela zdarma a není třeba osobní kontakt. Kontaktovat pracovnice
lze buď telefonicky (stačí i jen prozvonit) na mob.: 725 737 808 nebo e-mailem: poradenske.centrum@kolping.cz,“ doplňuje Mgr. Renata Horká vedoucí centra.

Poradenské centrum zahájilo svoji činnost v lednu letošního roku. Jedná se o nové zařízení Kolpingova díla ČR. Vzniklo na základě projektu Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou, výzva Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Posláním tohoto zařízení je poskytování odborné podpory a poradenství pedagogům a rodičům dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí ve Žďáru nad Sázavou. A to v případech, kdy řeší náročné situace související se školním prostředím, s výchovou a vzděláváním, s kontaktem mezi sebou a s dalšími institucemi v sociální a zdravotnické oblasti.

I po znovuotevření škol bude činnost centra pokračovat. Kromě běžných konzultací poskytovaných během školního roku, pak pro žáky (pokud to bude možné) v rámci hlavních prázdnin nabídne neformální, zábavná setkání zaměřená na rozvoj školních i mimoškolních dovedností. Žáci si užijí výlety spojené se šiframi, návštěvami kulturních zařízení nebo i setkání zaměřené na internetovou bezpečnost.
Pracovnice centra věří ve zdárné zvládnutí celé nové situace a přejí všem mnoho zdraví.
Za poradenské centrum Kolping
Mgr. Kateřina Součková, Mgr. Renata Horká