Rainbow page separator

Pomocí dotace zmodernizují školní kuchyni i dětské hřiště

Pátek, 15. října 2021

Škrdlovice / Státní dotace z Programu rozvoje venkova České republiky podpoří modernizaci školní kuchyně ve škrdlovické základní a mateřské škole. Konkrétně jde o pořízení elektrické sklopné pánve a konvek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomatu včetně jeho podstavce. Příslib dotační podpory činí 240 tisíc korun, což tvoří sedmdesát procent předpokládaných nákladů, které byly vyčísleny na 300 tisíc.
Další finanční injekcí, jež pomůže zlepšení podmínek pro škrdlovické děti, je dotační podpora určená na vybavení hřiště mateřské školky novými herními prvky. Celkové finanční náklady na ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to projekt byly stanoveny na necelých 350 tisíc korun, přičemž příslib dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu je 240 tisíc korun. Škrdlovičtí zastupitelé se v souvislosti s tím[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to projektem současně zavázali ke schválení smlouvy o návratné finanční výpomoci.