Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Ponorka, centrum
Rainbow page separator

Ponorka – centrum prevence úspěšně uzavřela další školní rok

Pondělí, 2. Červenec 2012

ponorka-workshop-na-ponorceŽďár nad Sázavou /Ponorka – centrum prevence (dále jen cp) úspěšně zakončila další školní rok svého působení na poli primární prevence. I tento školní rok probíhal v rámci spolupráce se  stálými, ale i novými zájemci o programy primární prevence. Centrum prevence realizovalo programy celkem na třinácti základních školách a na jednom domovu mládeže.

Ke spolupráci s Ponorkou – cp se vyjádřila školní metodička prevence ZŠ Velké Meziříčí Sokolovská RNDr. Radomíra Kučerová, která má s Ponorkou – cp již dlouholeté zkušenosti: „Na naší škole jsme všichni velmi spokojeni s programem, který Ponorka nabízí. Lektorky mají vždy vše výborně nachystané, dokážou děti zaujmout a zapojit do aktivit. Pro každý ročník je vždy připraven odpovídající program.“

OLYMPUS DIGITAL CAMERATo, že lektoři Ponorky – cp uplatňují při realizaci programů primární prevence co nejefektivnější metody, potvrdila RNDr. Kučerová těmito slovy: „Všechny programy Ponorka  realizovala interaktivní formou s využitím metod zážitkové pedagogiky. Nešlo tedy o strohé předávání informací, ale o zapojení žáků do programu tak, aby si skrze prožitek vytvořili k tématu vlastní názor, byla posílena jejich sebedůvěra, komunikační schopnosti a dovednosti, sebepoznání, tolerance, sebeocenění  a přijetí odpovědnosti za své chování.“

I tento školní rok se pracovníci Ponorky – cp snažili vycházet pedagogům maximálně vstříc, tzn. upravovat programy třídám přímo na míru. Pro školy tak vytvářeli i speciální programy, o které projevili zájem. „V letošním školním roce jsme jako návazné služby obdrželi program Ponorky pro seznamovací pobyt žáků 6. ročníků v Nesměři. Také proběhl program Ponorky v Zásece, kde je organizován sportovně relaxační pobyt pro žáky 8. ročníků,“ vyjádřila svoji spokojenost RNDr. Kučerová.

Programy byly kladně hodnocené i novými zájemci o službu, kde Ponorka – cp tento školní rok působila poprvé. „Všechny realizované programy se setkaly s velmi pozitivním hodnocením a předaly žákům spoustu informací potřebných pro život. Kladně byl hodnocen především přístup lektorů v jednotlivých lekcích – vstřícnost, ochota, jasné a srozumitelné zadávání úkolů, pestrost práce. Z hlediska metodika prevence pak vysoko hodnotím profesionální přístup a připravenost lektorů, jejich odbornou připravenost a výbornou pedagagickou práci s dětmi,“ ocenila práci lektorů školní metodička ZŠ Polná Mgr. Jarmila Kalábková.

Kromě programů primární prevence a adaptačních kurzů, zařadila v tomto školním roce Ponorka- cp do svého programu i preventivní působení v rámci „Filmáčů“ s Ponorkou. Od března tak probíhalo každou poslední středu v měsíci promítání filmů týkajících se sociálně nežádoucích jevů, se kterými se dnešní společnost setkává.  „Filmy, které mohli do této chvíle ve „Filmáči“ diváci shlédnout, se zabývaly tématikou návykových látek, šikany ve škole, života za mřížemi a světem fotbalových fanoušků. Po každém filmu následovala diskuse, ve které se mohli diváci ke shlédnutému vyjádřit, popřípadě byly od lektorů vysvětleny sporné momenty filmů, které by mohly být zavádějící,“ vysvětlila koordinátorka programů primární prevence Bc. Jana Lacinová, DiS. „Na konci června proběhlo poslední promítání „Filmáče“ v tomto školním roce. Od října 2012 však budeme v promítání pokračovat,“ slíbila Jana Lacinová.

Novým projektem, kterého se tento školní rok zúčastnily lektorky Ponorky byla i „setkání u Kulatého stolu s rodiči a odborníky“, za jejichž organizací stála školní metodička prevence ZŠ Nížkov Mgr. Marie Dobrovolná. Proběhla celkem dvě setkání, která se týkala jednak prevence rizikového chování jako takového. Při druhém setkání byla ústředním tématem problematika šikany. Pracovnice Ponorky – cp, která na nížkovské škole působí, při obou setkáních přednesly svoje příspěvky a dokonce i realizovaly jednu aktivitu s preventivním zaměřením, aby si tak učitelé i veřejnost uměli lépe představit, v jakém duchu jsou programy primární prevence realizovány.

„Všem odborníkům a hostům patří poděkování za ochotu a spolupráci a hlavně za množství zajímavých informací. Z hodnotících dotazníků vyplývá jednoznačně kladný smysl takovýchto setkání,“ zhodnotila setkání u Kulatého stolu paní Dobrovolná.

Kromě výše zmíněných aktivit se lektoři Ponorky – cp opět zúčastnili řady seminářů a vzdělávání a s ostatními organizacemi se scházeli v rámci Pracovní skupiny nebo workshopů.

„Školní rok 2011-2012 považujeme za úspěšný nejen díky zdárné realizaci programů primární prevence, ale také díky přístupu škol, stále větší ochotě pedagogů ke spolupráci a také díky novým nápadům pedagogů i pracovníků Ponorky – cp. Všem školám děkujeme za milou spolupráci a doufáme, že pro ně budeme přínosem i v dalším školním roce,“ dodala závěrem Jana Lacinová.

Autor: Mgr. Helena Ficková, lektorka Ponorky – centra prevence