Ponorka
Rainbow page separator

Ponorka – nízkoprahový klub pracuje s dětmi již od 6 let

Pátek, 24. října 2014

Ponorka – nízkoprahový klub pracuje s dětmi již od 6 let

Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je jedním ze zařízení Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou, kde působí již 17. rokem. Dříve byla služba poskytována dětem a mládeži ve věku od 13 do 20 let, které prožívají nepříznivé životní situace nebo jsou jimi ohroženy. „Od září letošního roku byla cílová skupina rozšířena a služby poskytujeme dětem již od 6 let. Důvodem rozšíření bylo to, že jsme se poměrně často setkávali s mladšími dětmi, které již řešily potíže např. s kouřením, vztahy s rodiči, ve škole i trávením volného času apod. V minulosti jsme právě tyto zájemce pro jejich věk museli odmítat,“ vysvětluje zástupce vedoucí Tereza Musilová. Prostory Ponorky se nacházejí v blízkosti sídlišť, základní školy a škol středních, proto jsou velmi snadno dostupné cílové skupině.

Nízkoprahový klub je místem, kde mohou děti a mladí lidé smysluplně strávit svůj čas, navázat kontakt s pracovníky, který je založen na vzájemném respektu a důvěře, mohou si zde popovídat a nalézt řešení svých starostí, které se obvykle týkají potíží ve škole, v práci, v rodině, experimentování a užívání návykových látek, problémů ve vztazích, způsobu trávení volného času, nezdravého životního stylu apod. Ponorka také nabízí bezpečný prostor pro vlastní aktivity uživatelů. Mnohdy je také využívána nabídka pomoci s přípravou na vyučování a doprovázení při jednání s úřady a spolupracujícími organizacemi.

„Pokud by o návštěvu Ponorky a seznámení s pracovníky, prostory a nabízenými službami měli zájem rodiče či zákonní zástupci dětí, jsou srdečně zváni,“ dodává Musilová.

Otvírací doba Ponorky je následující:

Ponorka – nízkoprahový klub pracuje s dětmi již od 6 let

 

 

 

 

 

 

 

 

Po předchozí domluvě je možné poskytnout službu individuálně i mimo uvedenou provozní dobu.

Autor tiskové zprávy: Mgr. Ivana Bílková, vedoucí Ponorky