Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Ponorka
Rainbow page separator

Ponorka poskytuje své služby již odděleně

Pondělí, 21. září 2009

Název Ponorka – centrum prevence do současné doby používalo jak nízkoprahové zařízení pro děti a  mládež (dále jen NZDM) tak programy primární prevence rizikového chování i přesto, že došlo již v roce 2007 k oddělení obou služeb (personálně i finančně).

Z mnoha praktických důvodů jsme se jak vedení Oblastní charity rozhodlo  pro změnu v podobě rozdělení jednoho zařízení na dvě s vlastními názvy a logy.

Pro NZDM je novým  názvem: Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Toto zařízení zahrnuje nízkoprahový klub a terénní sociální práci.
Ponorka – centrum prevence je název pro programy primární prevence rizikového chování, adaptační kurzy  a konzultace na školách.

Se začátkem nového školního roku se Ponorka – centrum prevence opět navrací do škol s programy primární prevence rizikového chování. V rámci těchto programů se žáci interaktivní formou učí vhodně reagovat v běžných životních situacích, učí se  zodpovědnosti, komunikaci, toleranci a spolupráci.
„Ve školním roce 2009/2010 budeme programy primární prevence  realizovat asi na deseti základních školách v regionu Žďár nad Sázavou. Kromě realizace programů plánujeme rozvoj základního poradenství pro žáky, rodiče i učitele, konzultační činnost na školách a navázání bližší spolupráce se školami středními.“ řekla Mgr. Renata Horká, koordinátorka programů primární prevence.

V první polovině  září  proběhly dva startovací kurzy, a to pro pro 6. ročníky ZŠ, jejichž cílem je stmelení kolektivu a dva kurzy pro 8. ročníky ZŠ, jako prevence ostrakizace (t.j. vyčleňování ze skupiny) a  upevnění vzájemných vztahů ve třídě.
Kancelář programů primární prevence se nachází ve 3. patře v budově Polikliniky, Aktualizovaná nabídka programů a další informace jsou k nalezení na www.ponorka-prevence.webnode.cz.

Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, která sídlí na ulici Nádražní,  se i v letošním roce zapojí do celostátní kampaně s názvem „Týden nízkoprahových klubů“, který proběhne v posledním týdnu v září, tedy od 21. do 27. září. V rámci této akce připravili pracovníci Ponorky pro uživatele služby a další zájemce:

 

22. září 2009 od 8 do 15 hodin –  Den otevřených dveří pro školy
24. září 2009 od 15 do 17 hodin – Graffiti jam v parku před Ponorkou
25. září 2009 od 16 do 18 hodin – koncert uživatelů služeb Ponorky

„V měsíci říjnu otevřeme své dveře široké veřejnosti v rámci Týdne sociálních služeb ve středu 7. října od 10 do 14.00 hod. Zváni jsou všichni, které zajímá, v čem spočívá nízkoprahpvpst našeho zařízení, co je to např. streetwork, jaký je chod našeho zařízení atd. „ řekla Mgr. Ivana Bartoňová, vedoucí Ponorky – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a současně i Ponorky – centra prevence.