Rainbow page separator

Ponorka se stala garantem Farských humen

Neděle, 7. srpna 2016

Ponorka se stala garantem Farských humen

V letošním roce se Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, která spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, stala garantem parku žďárských Farských humen. Svoji péči o park zahájili pracovníci a uživatelé Ponorky během července a společně natřeli všechny lavičky v tomto prostranství. Pro zúčastněné byl odměnou za dobře odvedenou práci piknik přímo v areálu Farských humen.

Posláním Ponorky NZDM je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dětem a dospívajícím ve Žďáře nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohrožení, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Pracovníci se tedy snaží mimo jiné naučit děti a mládež efektivně a smysluplně trávit volný čas. Díky natírání laviček měla Ponorka NZDM možnost nabídnout svým uživatelům činnost, v rámci které mohou být prospěšní svému okolí.

„Naši uživatelé se do natírání laviček rádi zapojili. A my jsme rádi, že jsme jim mohli zprostředkovat nové zkušenosti a zážitky a podílet se na užitečném trávení jejich volného času, zejména nyní o prázdninách,“ sdělila za pracovníky Ponorky Mgr. Veronika Brychtová, vedoucí zařízení.

Celá akce probíhala ve spolupráci s městem Žďár nad Sázavou. Uživatelé žďárské Ponorky se již nyní mohou těšit na další společné prospěšné akce.

Autor tiskové zprávy: Mgr. Alžběta Šabartová, pracovnice Ponorky NZDM