Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Ponorka
Rainbow page separator

Ponorka vyhodnotila spolupráci uplynulého školního roku

Sobota, 5. listopadu 2011

Cílem Ponorky – centra prevence, která spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, je nejen práce s třídními kolektivy, ale i s pracovníky škol – řediteli, metodiky prevence, třídními učiteli apod.

Třídní učitelé se běžně aktivně zapojují do programů primární prevence. Metodik prevence bývá tím, s kým lektoři Ponorky nejčastěji na škole komunikují, domlouvají témata a termíny programů pro jednotlivé třídy. „Aby naše spolupráce opravdu fungovala tak, jak má, rozhodli jsme se odstartovat celkové zhodnocení školního roku 2010/2011, které v současné době probíhá formou osobních setkání a rozhovorů s řediteli škol a metodiky prevence,“ vysvětluje Bc. Jana Lacinová, koordinátorka preventivních aktivit.

Dalším typem zhodnocení, který již proběhl, byla forma dotazníků pro třídní učitele a metodiky prevence. Na základě jejich výsledků byly následně navrhnuty postupy a aktivity pro další zkvalitňování vzájemné spolupráce v oblasti primární prevence.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 45 třídních učitelů z osmi různých škol. Dále se z každé školy zúčastnilo 8 metodiků prevence, z nichž 5 je zároveň v roli třídního učitele. Pro zmíněné šetření byly vybrány 4 otázky týkající se spolupráce s Ponorkou a spokojenosti pedagogů a 4 otázky zaměřené na efektivitu programů primární prevence. Většina respondentů byla se spoluprací lektorů Ponorky spokojena, kladně hodnotila i probíhající komunikaci, návaznost probíhajících programů a flexibilitu pracovníků. Dotazovaní kladně ohodnotili i průběžné naplňování cílů jednotlivých programů, jejich kvalitu a obrovský přínos v oblasti prevence nežádoucích jevů.

„S výsledky dotazníkového šetření jsme velmi spokojeni. Budeme se i nadále snažit ve všech těchto oblastech zvyšovat stávající úroveň, navázat lepší a efektivnější komunikaci se všemi pedagogy, abychom tímto způsobem co nejvíce zvýšili kvalitu programů primární prevence,“ hodnotí Jana Lacinová.

Autor tiskové zprávy: Mgr. Helena Ficková