Rainbow page separator

Popelnice v rodinné zástavbě se budou opět vyvážet po 14 dnech

Čtvrtek, 30. září 2021

Žďár nad Sázavou / K původnímu čtrnáctidennímu intervalu se v říjnu vrátí svoz komunálního odpadu z ulic Žďáru, kde je rodinná zástavba. Výjimkou je Žďár nad Sázavou 1, neboť tam by podle žďárské radnice byl tento systém neefektivní. V ostatních částech města zůstane svoz odpadu ve stávajícím „letním“ intervalu, což je standardně jednou týdně.
Původně zkušebně ve snaze snížit stále se zvyšující náklady na odpadové hospodářství zavedlo město čtrnáctidenní svoz z ulic s rodinnými domky loni v září. To trvalo do letošního května s avizovanou úsporou ve výši 400 tisíc korun. Přes léto bylo z důvodu eliminace možného zápachu z popelnic vlivem vysokých teplot opět přistoupeno ke čtrnáctidennímu vývozu, nicméně s tím, že na podzim se bude v nastaveném systému pokračovat.
Postupně budou v souvislosti s odpadovým hospodářstvím přibývat další úsporná opatření na základě aktualizované strategie nakládání s odpady. Žďárští obyvatelé zatím stále platí za svoz a zpracování komunálního odpadu 580 korun za osobu a rok, nicméně součástí strategie bude i vyhodnocení negativních dopadů nového zákona o odpadech na městskou kasu. Dalším krokem je založení Mikroregionu Žďársko – spolku obcí ve žďárském správním obvodu, který vzniká prioritně k řešení společné odpadové politiky regionu. Po roce 2030, kdy skončí skládkování, by měl spolek obcím včetně Žďáru zajistit silnější vyjednávací pozici.